A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Relacja ze szkolenia dla trenerów programu „Bez Przemocy"

Wystartował program „Bez przemocy”

 

13 czerwca 2014 r. zakończyło się pierwsze szkolenie dla trenerów programu Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

W szkoleniu wzięło udział 16 osób z 5 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (z Chełmna, Torunia, Grudziądza, Mogilna i Wąbrzeźna), z Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie z Włocławka i Torunia, a także kuratorzy z Sądu Rejonowego w Szubinie. Wszyscy uczestnicy, na zakończenie szkolenia, napisali test kontrolny, którego zaliczenie jest warunkiem otrzymania zaświadczenia upoważniającego do realizowania programu „Bez przemocy”.

W czasie planowanej na wrzesień konferencji poświęconej problematyce zapobiegania przemocy w rodzinie, osoby które poprawnie rozwiązały test, otrzymają dyplom upoważniający do realizacji Programu i będą mogły rozpocząć pracę metodą „Bez przemocy” bezpośrednio z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Zmiana postaw osób stosujących przemoc jest skuteczna metodą zapobiegania przemocy w rodzinie, dlatego też w Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, jednym z działań służących realizacji celu Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych (w szczególności dla pracowników oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jest prowadzenie szkoleń w zakresie pracy ze sprawcą.

Na rok 2014 zaplanowano jeszcze jedno szkolenie dla trenerów programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Szkolenia te będą również kontynuowane w kolejnych latach realizacji Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń