A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Rodzina w centrum zainteresowania

 

 

 

Główny akcent w działaniach samorządu województwa kładziony jest na propagowaniem wartości rodzinnych oraz promocję zachowań służących poprawie relacji społecznych i rodzinnych. Takie właśnie zapisy przyjęto w „Kujawsko-Pomorskim Programie Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” oraz stanowiącym załącznik do tego dokumentu „Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.

 

Jednym z elementów realizacji ww. programów są m.in. akcje i kampanie społeczne, takie jak chociażby najnowsza kampania społeczna województwa kujawsko-pomorskiego przeciw przemocy w rodzinie pt. PRZEMOC RUJNUJE. MIŁŚĆ BUDUJE, która ruszyła w sierpniu 2015 r. Przygotowane na potrzeby kampanii materiały, mają na celu uwypuklenie właściwych postaw, budujących relacje w rodzinie i sprzyjających właściwemu rozwojowi dzieci.

Więcej informacji na temat kampanii znajduje się w Aktualności.

Warto przypomnieć także opracowany w grudniu 2013 r. spot RODZINA. GRAMY RAZEM, którego premiera odbyła się 21 lutego 2014 r. na antenie TVP Bydgoszcz.

Aby obejrzeć spot kliknij TUTAJ lub na zdjęcie powyżej.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń