A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Seminarium z udziałem prokuratorów

 

 

Zmiany w przepisach dla organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

W dniu 13 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się seminarium z udziałem prokuratorów Prokuratur Okręgowych oraz Prokuratur Rejonowych z naszego województwa na temat: „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie”.

Liczne grono prokuratorów, a także reprezentanci zawodowych kuratorów sądowych, wysłuchali referatów o psychologicznych uwarunkowaniach funkcjonowania ofiar przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc wobec osób najbliższych, prawnych możliwościach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szansach na zmianę, jakie wynikają z realizowania przez sprawców przemocy domowej, programów korekcyjno-edukacyjnych.  

Duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję wzbudził wykład „Zjawisko przeciwdziałania przemocy w rodzinie – aspekty prawne” wygłoszony przez pana Michała Lewoca – sędziego, Naczelnika Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, współautora Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Wykładowca przedstawił nowe rozwiązania i zmiany przepisów prawa wprowadzone w roku 2015, a także projekty uregulowań prawnych planowane do wprowadzenia dla ujednolicenia procedur i ochrony osób doświadczających przemocy.

Pozostałymi prelegentami były: pani Katarzyna Łęgowska – psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pani Agnieszka Regel-Brajsa – radca prawny, Rzecznik Prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

Uczestnicy seminarium zostali również poinformowani, przez pracowników Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, o działaniach samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także otrzymali wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dziękując wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu, mamy nadzieję na kontynuację wspólnych spotkań i nawiązywaniu dobrej współpracy z osobami pracującymi w różnych środowiskach  w obszarze ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń