A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Sprawozdanie ze szkolenia dla streetworkerów

 

We wtorek (29.10.2013 r.) późnym wieczorem zakończyło się dwudniowe szkolenie dla przyszłych streetworkerów. Uczestnicy szkolenia – 30 osób rekrutujących się z szesnastu organizacji i instytucji, a także indywidualnie działających w obszarze pomocy społecznej, zdobywali wiedzę teoretyczną z zakresu streetworkingu oraz przeciwdziałania przemocy, a także ćwiczyli praktyczne umiejętności w czasie zajęć warsztatowych. Jednak, jak sami podkreślali, najcenniejsze było nawiązanie bezpośrednich kontaktów i dzielenie się doświadczeniem pracy w różnych środowiskach i różnymi metodami. 

W czasie tych dwóch intensywnie przepracowanych dni zawiązała się prawdziwa koalicja na rzecz pomocy osobom pozostającym na tzw. marginesie życia społecznego, a nawet zrodziły się konkretne inicjatywy współpracy.

Co najbardziej cieszy, osoby uczestniczące w szkoleniu przybyły z różnych miejsc w naszym województwie, mamy więc nadzieję, że idea pracy ulicznej będzie się rozwijać w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy, Brodnicy czy Wąbrzeźnie.

Wszystkim, którzy zakończyli szkolenie, życzymy, aby pasja i zapał wsparte nabytą wiedzą owocowały w ich pracy, zjednywały sojuszników, a przede wszystkim służyły poprawie sytuacji osób, na rzecz których działają.

  

Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński
Fot. Andrzej Goiński
Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń