A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem zatytułowanym Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców, który pomoże dziecku i dorosłym przetrwać trudny czas rozwodu rodziców. 

 

Standardy – co to jest

W Polsce rozpada się mniej więcej co trzecie małżeństwo – w miastach jest to już prawie co drugie małżeństwo. To ok. 65 tysięcy rozwodów rocznie. W 2013 roku ponad 51 tys. dzieci w wieku 0-15 lat doświadczyło rozwodu rodziców. A nie mamy przecież danych o rozpadających się związkach nieformalnych, w których rodzi się ponad 22% wszystkich polskich dzieci. Konflikt i rozstanie rodziców zawsze obciąża emocjonalnie dziecko. Sposób, w jaki rodzice się rozstają, ma wpływ na jego przeżycia i rozwój. Z drugiej strony – rozstanie to nie jest coś, co dzieje się tylko w rodzinie. 

 

Obowiązkiem dorosłych i instytucji, takich jak placówki oświatowe, instytucje pomocy społecznej, sądy, służba kuratorska, opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, policja, służba zdrowia i organizacje pozarządowe jest zapewnienie dziecku możliwie najlepszych warunków do rozwoju.

 

Okazało sie niestety, że mimo wagi problemu, do tej pory nie opracowano modelu pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców. Dlatego Forum organizacji pozarządowych, od lat zajmujące się pomocą dziecku, którego rodzice decydują się rozstać, wypracowało standardy, które wszystkim zainteresowanym pozwolą  lepiej zadbać o dobro takiego dziecka. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wiedząc, jak bardzo brakuje systemowego wsparcia rodzin w sytuacji rozstania oraz jak ważny projekt prowadza organizacje wspiera ich działania. Działamy razem, by pomóc profesjonalistom, rodzinom w kryzysie, a przede wszystkim – dzieciom - najmłodszym obywatelom.

 

Specjaliści odpowiedzialni za opracowanie Standardów wskazują, że ludzi trzeba przygotowywać do świadomego rodzicielstwa, uwrażliwiać na sytuację dzieci - najpóźniej powinno się dziać w szkołąch rodzenia, a tak naprawdę dużo wcześniej, już na etapie szkolnym. Ważne jest też, by  przekonać ludzi, że można korzystać z pomocy psychologów - że jest to dobre narzędzie pomocy. Rozstający się rodzice kochają dziecko, ale w napięciu, jakie towarzyszy rozstaniu, nie potrafią zrozumieć potrzeb dziecka. Mówią o swoich potrzebach. Rozstający się rodzice mają jednak nadal obowiązki wobec dziecka. Rozwód jest bowiem z małżonkiem a nie z dzieckiem.

 

Przedstawiciele organizacji rządowych, które pracowały nad Standardami,  apelelują by korzystać z ich pomocy.

 

 Źródło: www.rpd.gov.pl

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń