A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Streetworking po polsku - nabór na szkolenie

Streetworking po polsku

 

Na przełomie września i października br. odbędzie się szkolenie pt.: „STREETWORKING PO POLSKU – w drodze ku większej skuteczności pomocy ludziom ulicy”, które jest kontynuacją ubiegłorocznej sesji „Pomoc w zakresie pracy ulicznej i interwencji domowej”.

Szkolenie poprowadzi prof. Jacek Kurzępa - pedagog, socjolog młodzieży, autor wielu publikacji opisujących dysfunkcyjne i ryzykowne zachowania współczesnej młodzieży oraz dr Adrianna Surmiak - socjolog i antropolog kultury, wykładowca akademicki, przez wiele lat streetworkerka w Stowarzyszeniu „Misja Dworcowa”.

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla uczestników I etapu. Tegoroczna część skoncentrowana będzie na poznaniu narzędzi i strategii niezbędnych w pracy ulicznej, doskonaleniu zdolności i umiejętności praktycznych oraz  poznanie narzędzi ewaluacyjno-monitorujących prowadzone działania. Szczegółowy program szkolenia przedstawiono tutaj. Do 22 września 2014 r. można jeszcze zgłosić swój udział w szkoleniu, przesyłając kartę zgłoszenia.

Na zakończenie szkolenia prof. Jacek Kurzępa wygłosi wykład podsumowujący „Zdążyć z pomocą!- czy zawsze i za jaką cenę?"

 

Do pobrania:

 

Więcej informacji o metodzie streetworkingu i poprzednim poziomie szkolenia dostępnych jest na stronach:

 

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenie-dla-streetworkerow,94,l1.html

http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/sprawozdanie-ze-szkolenia-dla-streetworkerow,97,l1.html

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń