A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Superwizja – narzędzie wsparcia dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na finał kolejnego roku realizacji "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2010" przygotowano, dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych, propozycje uczestnictwa w superwizji swojej pracy i funkcjonowania zespołu.

W okresie 13 – 16 grudnia 2016 r. odbyło się pięć spotkań superwizyjnych prowadzonych przez certyfikowanych superwizorów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – panią Katarzynę Łęgowską  (certyfikat nr 26 wydany przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) oraz panią Renatę Durdę (certyfikat nr 6).

W spotkaniach, które odbyły się we Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu, wzięło udział 31 osób (przewodniczących i wiceprzewodniczących) z 29 gminnych zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń