A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Superwizja na zakończenie roku

Jednym z przedsięwzięć kończących piąty rok realizacji Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 było zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Superwizja to metoda doskonalenia zawodowego, która polega na spotkaniu specjalisty, pracującego w obszarze szeroko pojętego wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, z bardziej doświadczonym specjalistą (posiadającym certyfikat superwizora) w danej dziedzinie. Celem superwizji jest doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez omawianie trudności i mechanizmów, które pojawiają się w pracy, wymiana doświadczeń oraz  omawianie zasad etycznych postępowania.

 

Pierwsze spotkanie odbyło się jeszcze w listopadzie 2017 r. w Toruniu i było dedykowane specjalistom na co dzień pełniącym dyżury w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii. W czasie sesji grupowej oraz spotkań indywidualnych konsultanci (zarówno psychologowie, jak i prawnicy) mogli uzyskać pomoc i wsparcie doświadczonej superwizorki – Pani Renaty Durdy.

 

Seria kolejnych spotkań superwizyjnych, tym razem z udziałem członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, prowadzona była w kilku miastach naszego województwa:

  • 30.XI.2017 r. we Włocławku spotkali się w dwóch grupach specjaliści z gminy Miasto Włocławek oraz gmin wiejskich: Włocławek, Koneck i Waganiec
  •  1.XII.2017 r. w Chełmnie spotkały się osoby pracujące w gminie Świecie (I grupa) i gminie wiejskiej Chełmno (II grupa)
  • 5.XII.2017 r. w Sępólnie Krajeńskim z superwizji skorzystali profesjonaliści z gminy Sępólno Krajeńskie
  • 6.XII.2017 r. w Grudziądzu spotkali się specjaliści z gmin Miasto Grudziądz i Grudziądz (I grupa) oraz Łasin, Rogóźno i Świecie nad Osą (II grupa).

Ostatnie spotkanie, kończące serię superwizji zaplanowaną na rok 2017, odbyło się w Brodnicy i brali w nim udział członkowie zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z Rypina (zarówno z gminy miejskiej, jak i wiejskiej) i gminy wiejskiej Brodnica (I grupa), a także z gminy Wąbrzeźno (II grupa). Łącznie w okresie XI – XII 2017 r. 92 osoby skorzystały z superwizji w ramach opisanego powyżej projektu.

 

Spotkania we Włocławku i Chełmnie prowadziła Pani Katarzyna Łęgowska, a w Sępólnie Krajeńskim, Grudziądzu i Brodnicy Pani Renata Durda. Obie Panie posiadają Certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP (http://www.niebieskalinia.pl/attachments/article/4149/lista_certyfikowanych_superwizorow.pdf)

 

Kolejne superwizje dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych zaplanowane są na pierwszy kwartał 2018r.

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń