A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Gdzie szukać pomocy


Szkolenia

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy prowadzi działalność szkoleniową z zakresu przeciwdziałania przemocy. Szkolenia kierowane są do członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, do funkcjonariuszy Policji.

 

  •  rok 2020

szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” – 7-11 września 2020 r. w Toruniu,

szkolenie „Kompetentny zespół” w terminach: grupa I - 28-30.10.2020 r. /  24-25.11.2020 r. /  26.11.2020 r., grupa II - 2-4.11.2020 r. / 24-25.11.2020 r. /  26.11.2020 r.,  grupa III - 17-19.11.2020 r. / 24-25.11.2020 r. / 26.11.2020 r. – szkolenie online

- szkolenie pt. „Programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zadania samorządu powiatowego” – 26.VI.2020 r.- szkolenie online,

szkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych – 19-20.V.2020 r. oraz  26-27.V.2020 r.- szkolenie online,

 

  •  rok 2019

szkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych – 19-21.XI.2019 r. w Ostromecku,

szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych pt. „Kompetentny zespół” – 20-22.V.2019 r.                    i 11-13.IX.2019 r. w Radziejowie, 3-5.VI.2019 r. w Popowie k. Lipna oraz 25-27.IX.2019 r. w Przysieku k. Torunia,

szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” – 11-15.III.2019 r. oraz 7-11.X.2019 r. w Toruniu,

szkolenie dla funkcjonariuszy Policji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zagadnienia elementarne”;  6.III.2019 r. i 7.III.2019 r. w Toruniu, 19.III.2019 r. i 20.III.2019 r. we Włocławku, 26.III.2019 r. i 27.III.2019 r. w Bydgoszczy,

- szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych pt. „Kompetentny zespół” – 20-22.V.2019                      i 11-13.IX.2019 w Radziejowie, 3-5.VI.2019 w Popowie k. Lipna

- szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” – 11- 15.III.2019 r. w Toruniu

 - szkolenie dla funkcjonariuszy Policji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - zagadnienia elementarne”;  6.III.2019 r. i 7.III.2019 r. w Toruniu, 19.III.2019 r. i 20.III.2019 r. we Włocławku, 26.III.2019 r. i 27.III.2019 r. w Bydgoszczy

  

  •  rok 2018

- szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych pt. „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 10-12.IX.2018 w Koronowie

- szkolenie dla pedagogów, wychowawców i  nauczycieli szkół podstawowych oraz wychowawców przedszkoli pt. „Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka - diagnoza i interwencja” – 17.IX.2018 w Toruniu, 18.IX.2018 w Bydgoszczy, 26.IX.2018 we Włocławku, 27.IX.2018 w Grudziądzu, 28.IX.2018w Inowrocławiu 

szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych pt. „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 8-10.X.2018 w Tucholi

szkolenie dla kuratorów sądowych pt. „Kurator sądowy w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – I moduł - 25.X.2018, II moduł - 12.XII.2018, Toruń

 

  •  rok 2017

- szkolenie dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych pt. „Podejrzenie przemocy domowej wobec dziecka - diagnoza i interwencja” – 19.V.2017 - Toruń

- szkolenie dla funkcjonariuszy Policji: 20.II.2017 r. - Bydgoszcz, 3.III.2017 r. – Aleksandrów Kujawski, 10.III.2017 r. – Golub-Dobrzyń, 6.IV.2017 r. - Nakło nad Notecią, 19.IV.2017 r. - Rypin, 27.IV.2017 r. – Lipno, 25.V.2017 – Sępólno Krajeńskie, 26.V.2017 – Tuchola, 5.VI.2017 Wąbrzeźno

- szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” –     9-13.X.2017 w Toruniu

 

  • rok 2016

 - szkolenie dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych - 12-14.IX.2016 r. - Lubostroń

- szkolenie dla służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego – 23.IX.2016 r. – Golub-Dobrzyń

 - szkolenie dla nauczycieli i pedagogów - 26.IX.2016 r. - Toruń

- szkolenie dla funkcjonariuszy Policji: 29.II.2016 r. - Toruń, 10.III.2016 r. - Chełmno, 22.IV.2016 r. - Inowrocław, 12.V.2016r. - Grudziądz, 7.VI.2016 r. - Radziejów, 4.X.2016 r. – Mogilno

 

  • rok 2015

- szkolenia dla funkcjonariuszy Policji: 16.VI.2015 r. - Włocławek; 23.VI.2015 r. – Brodnica; 30.VI.2015 r. – Świecie

- szkolenia dla pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz pracowników specjalistycznych ośrodków wsparcia - 4-5.IX.2015 r. w Przysieku

 - szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie” –      2- 6.XI.2015 r. w Toruniu

- szkolenie superwizyjne - 19.XI.2015 r. w Toruniu

- szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych - 9-11.XII.2015 r. w Przysieku


Kontakt w sprawie szkoleń: 56/ 652 18 13.

W załączeniu aktualne wytyczne do prowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy na lata 2016-2017.

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń