A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenia dla Policjantów - Grudziądz

 

Szkolenia dla funkcjonariuszy Policji przekroczyły półmetek. W czwartek 12 maja 2016 r. odbyło się czwarte z sześciu zaplanowanych na rok 2016, szkolenie dla Policjantów. W gościnnych progach Urzędu Miejskiego w Grudziądzu spotkali się funkcjonariusze z Grudziądza i powiatu grudziądzkiego.

 

Zgodnie z założeniami rekrutacji, grupa uczestników była zróżnicowana zarówno pod względem stażu pracy w Policji, charakteru realizowanych zadań służbowych, płci, jaki i doświadczenia w kontakcie z osobami doznającymi przemocy domowej oraz sprawcami przemocy.

Prezentowane materiały i warsztatowy charakter szkolenia pozwoliły na konfrontację poglądów, przełamywanie stereotypów, a przede wszystkim na zrozumienie niektórych zachowań osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

 

Szkolenie prowadzili doświadczeni specjaliści: Pani Maria Jankowska-Polus i Pan Marek Koliński.

 

Następne szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2016 r. w Radziejowie.

 

Relacja z poprzedniego szkolenia (w Chełmnie) dostępna jest tutaj.

 

 

Prowadzący szkolenie:

 

Maria Jankowska-Polus – pedagog, socjoterapeutka. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Jest absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie. Pracowała jako konsultant w punktach udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy, prowadzonym przez stowarzyszenie MEDAR, obecnie pracuje w punkcie prowadzonym przez stowarzyszenie BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA w Bydgoszczy. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe, (szkolenia z zakresu problematyki przemocy m.in. dla Policji, straży gminnych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, nauczycieli) oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnch wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W 2001 roku za swoją działalność została uhonorowana Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Marek Koliński - doświadczony specjalista w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzący od wielu lat oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest inicjatorem wielu specjalistycznych szkoleń dla Policjantów i przedstawicieli innych służb w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest laureatem „Złotego Telefonu” – wyróżnienia przyznawanego, przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Od kilkunastu lat pełni funkcję sądowego kuratora społecznego w VI Zespole Kuratorskiej Służby Sadowej przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Zawodowo był związany z Policją, gdzie przez ostatnie lata służby pełnił funkcję wojewódzkiego koordynatora procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń