A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenia na rzecz rodziny rozpoczęte

 

W ostatnim dniu lutego 2016 r. Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zainaugurował kolejny rok szkoleniowy. Pierwsze zajęcia odbyli Policjanci z Torunia i powiatu toruńskiego.

Przeprowadzone w dniu 29 lutego br. seminarium było kontynuacją zaplanowanego na lat 2015-2017 cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które mają objąć funkcjonariuszy ze wszystkich powiatów naszego województwa.

W szkoleniu pod tytułem „Rola funkcjonariuszy Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym” uczestniczyli Policjanci o różnym stażu służby (między 2 a 19 lat), z różnych komórek organizacyjnych i zakresów działania w Policji. Stworzyło to, w połączeniu z praktycznym doświadczeniem trenerów prowadzących szkolenie, doskonałą płaszczyznę do dyskusji, wymiany spostrzeżeń i wzbogacenia warsztatu pracy „stróży prawa” na co dzień stykającymi się z problemem przemocy w rodzinie.

Kolejne szkolenie odbędzie się 10 marca 2016 r. w Chełmnie, a następne w Grudziądzu, Radziejowie, Inowrocławiu i Mogilnie.

Relacje z ubiegłorocznych szkoleń dostępne są tutaj 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń