A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenie „Bez przemocy”

Od 15 marca 2019 r. mamy kolejnych specjalistów uprawnionych do realizacji programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

 

Tego właśnie dnia, po trwającym cały tydzień szkoleniu (11-15.03.2019 r.) i zdaniu pozytywnie testu kończącego zajęcia, kolejnych 6 par trenerskich uzyskało uprawnienia do realizacji w naszym województwie ww. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Dzięki organizowanym od 2014 roku szkoleniom grono specjalistów posiadających takie uprawnienia liczy obecnie 62 osoby. W bieżącym roku absolwenci pierwszych szkoleń mogą ubiegać się o przedłużenie uprawnień do realizacji programu „Bez przemocy” na kolejne 5 lat.

 

Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia w zakresie realizacji programu „Bez przemocy” prosimy o kontakt z Biurem Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Kolejne szkolenie dla realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie planowane jest na październik 2019 roku.

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń