A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenie dla kuratorów


 


W odpowiedzi na duże zainteresowanie szkoleniem „Praca z rodziną dotkniętą przemocą”, które odbyło się 7-8 grudnia 2013r., Departament Spraw Społecznych przygotował jego II edycję.

Podobnie jak w grudniu ubiegłego roku, adresatami szkolenia kuratorzy sądowi, a szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 lutego 2014 r. w Przysieku k/Torunia (Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej DAGLEZJA).

Zajęcia poprowadzą:

·      Dawid Sikorski – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” (obecnie Akademia „Ignatianum”) w Krakowie oraz Studium Psychologiczno-Socjologicznego w Szkole Marketingu i Biznesu w Wadowicach, od czterech lat prowadzi szkolenia z zakresu pracy z rodziną oraz za tematyki przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.

·        Tomasz Kulig – psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Trenerów Trwałego Rozwoju „Meritum”, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników DPS, Zespołów Interdyscyplinarnych i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Szczegółowy program szkolenia tutaj. Informacje o poprzednim szkoleniu dostępne na stronach:

Zobacz także:

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń