A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenie dla włocławskich Policjantów


We wtorek 16 czerwca 2015 r., we Włocławku odbyło się pierwsze z serii 3 planowanych na ten rok szkoleń dla funkcjonariuszy Policji.

 

W czasie zajęć 32 Policjantów z Włocławka i powiatu włocławskiego zgłębiało zarówno teorię, jak i praktykę postępowania w sytuacji interwencji związanej z przemocą w rodzinie.

Najbardziej ożywiona dyskusja wywiązała się przy omawianiu procedury Niebieskiej Karty i związanymi z nią przepisami prawa, zaleceniami wewnętrznymi i praktycznym stosowaniem w realnych sytuacjach.

Informacje o programie oraz osobach prowadzących szkolenie dostępne są na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolenia-dla-kujawsko-pomorskich-funkcjonariuszy-policji,163,l1.html.

Kolejne szkolenia dla policjantów z innych subregionów województwa odbędą się 23 czerwca br. w Brodnicy i 30 czerwca br. w Świeciu.
 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń