A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenie pt. Służba zdrowia przeciw przemocy w rodzinie

  

Służba zdrowia przeciw przemocy w rodzinie

 

Pielęgniarka, czy położna to często pierwsza osoba, która w kontakcie z pacjentem widzi skutki przemocy. Ważne jest aby kadry służby zdrowia potrafiły nie tylko zidentyfikować sygnały przemocy, ale przede wszystkim właściwie zareagować. Możliwości zareagowania jest wiele – trzeba je znać i wybrać odpowiednie dla osoby, której chcemy pomóc uwzględniając jej uwarunkowania.

W porozumieniu z Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku przygotowane zostało szkolenie Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Będzie ono, poświęcone m.in. ogólnym zagadnieniom dotyczącym zjawiska przemocy, oraz zadaniom i możliwościom, jakie pracownikom służby zdrowia daje polskie prawo dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowy program szkolenia publikujemy tutaj.

Pierwszym miastem, w którym 15.X.2014 r., odbędzie się szkolenie będzie Bydgoszcz. Na kolejne edycje szkolenia zapraszamy do Włocławka (5.XI.2014 r.) i Torunia (21.XI.2014 r.).

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń