A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Szkolenie w Brodnicy

 

 

Tym razem członkowie gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie spotkali się w Brodnicy.

W tym położonym w północno-wschodniej części województwa mieście, przez trzy dni (25-27.X.2017 r.) szkolili się przedstawiciele 12 zespołów interdyscyplinarnych z gmin: Bartniczka, Brodnica (gmina miejska i gmina wiejska), Golub-Dobrzyń (gmina miejska i gmina wiejska), Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Książki, Osiek, Skrwilno, Świedziebnia oraz Zbiczno.

Pomimo deszczowej pogody, na zajęcia przybyło 40 osób, głównie pracownicy ośrodków pomocy społecznej (21 osób), ale także przedstawiciele oświaty (9 osób), policjanci (4 funkcjonariuszy), członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3 osoby), reprezentanci służby zdrowia (2 osoby) oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych (1 osoba).

 

Zajęcia, w przeważającej części praktyczne, odbywały się równolegle w trzech grupach prowadzonych przez panie:

  • Lidię Makarską (radca prawny),
  • Elżbietę Kuleszko (psycholog),
  • Katarzynę Łęgowską  (psycholog, certyfikowany superwizor z zakresy przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

 

Poza warsztatami, analizami przypadków i ćwiczeniami, każda grupa uczestniczyła również w superwizji pracy własnej i pracy zespołu z zakresu pomocy rodzinom, w których pojawiła się przemoc.

 

Wszystkie wymienione wyżej specjalistki są również konsultantkami Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

Wiedza i doświadczenie trenerów prowadzących zajęcia oraz szeroka reprezentacja różnych służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie przyczyniły się do efektywnego wykorzystania czasu szkolenia.

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń