A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

VIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

 FUNDAMENTALIZM JAKO ZAGROŻENIE DLA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

VIII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym
Toruń, czwartek 8 grudnia 2016 r. Centrum Dialogu Jana Pawła
II

 

fot. Miłosz Puchalski

 

Idee konferencji


Współczesne społeczeństwa demokratyczne, należące do tzw. cywilizacji zachodniej, coraz mocniej doświadczają pluralizmu religijnego. Nie ma już kraju, który byłby religijnie jednorodny. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy wskazać można na rosnącą mobilność obywateli świata, masowe migracje, błyskawiczną wymianę idei i informacji via media elektroniczne, wreszcie zaś na kryzys tradycyjnych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ten ostatni przyczynia się do coraz większej popularności sekt i grup religijnych, które – ze względu na swój charakter – kontestują zastany porządek aksjologiczny, społeczny i prawny. Nadto niektóre religie i grupy odznaczają się swoiście rozumianym radykalizmem, który zwykło się określać fundamentalizmem. Problem, jaki organizatorzy VIII Toruńskiego Sympozjum chcą zaproponować prelegentom i uczestnikom jest jednak szerszy.

 

Może bowiem zaistnieć sytuacja, w której postawa fundamentalistyczna pojawia się nie tylko w kontekście religijnym, ale np. w sferze ideologii, działań politycznych, koncepcji filozoficznych i antropologicznych. Z punktu widzenia pewnej równowagi społecznej oraz pryncypiów społeczeństwa obywatelskiego, kierującego się zasadą dobra wspólnego, niektóre idee, ideologie i poglądy stanowić mogą nie tylko „intelektualne wyzwanie”, ale także realne niebezpieczeństwo. Wystarczy wspomnieć choćby ideologię komunistyczną czy narodowy socjalizm, a współcześnie zradykalizowaną formę islamu. Nie bez przyczyny opinia publiczna (także w Polsce) znamiona „fundamentalizmu” przypisuje także niektórym nurtom tzw. radykalnej prawicy. Spokojny namysł nad fundamentalizmem w różnych jego odmianach może więc być nie tylko ciekawy, ale także inspirujący.

Serdecznie zapraszamy

 

Podstawowe informacje

· Miejsce i czas: Toruń 08 grudnia 2016 r. (czwartek) Centrum Dialogu Jana Pawła II; (Pl. S. Frelichowskiego 1; naprzeciw Klubu „Od Nowa”)

· Udział w konferencji: dla referentów i słuchaczy jest bezpłatny i bez potrzeby wcześniejszej rejestracji.

· Planowana jest: publikacja książkowa zawierająca nadesłane teksty referentów.

· Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia – za wyjątkiem obiadu w dniu konferencji dla referentów i obsługi (istnieje możliwość udostępnienia informacji na temat noclegów i wyżywienia).

· Organizatorem konferencji jest:

- WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK W TORUNIU

- WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

 - Fundacja DUNAJ Instytut Dialogu - Warszawa

- Stowarzyszenie im. ks. Piotra Skargi - Kraków

- Wydawnictwo FLAVIUS

- Korporacja „Kujawja”

 

 Do pobrania:

 

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń