A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Wojewódzka koalicja dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

Już 122 gminy naszego województwa mają podpisane porozumienia z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego na wspólną realizację zadania pod nazwą: „Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia -  Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie”.  W bieżącym roku w wyniku kampanii informacyjnej Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy kolejne 9 gmin przystąpiło do współdziałania z samorządem województwa w celu wsparcia funkcjonowania szeroko dostępnej i specjalistycznej pomocy dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Takie zaangażowanie gmin pokazuje, iż nasze samorządy są coraz bardziej uwrażliwione na potrzebę niesienia pomocy ludziom, którzy znaleźli się w szczególnie trudnym, ciężkim położeniu. Przemoc domowa jest zjawiskiem występującym w rodzinach od lat, ale wspólnymi siłami coraz efektywniej temu zjawisku przeciwdziałamy.

 

 

Zapraszamy pozostałe gminy do współpracy dla poprawy kondycji naszych rodzin.

Więcej informacji o porozumieniach oraz aktualne wykazy współpracujących gmin w zakładce Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia, Porozumienia Kujawsko-Pomorskiej NL (link).

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń