A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Wydłużony nabór na studia podyplomowe na UKW

UWAGA:

Informujemy, że na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy nabór słuchaczy na studia podyplomowe z przeciwdziałania przemocy w rodzinie został przedłużony do 28 lutego.

 

Przypominamy, że ukończenie studiów przygotuje absolwentów do ubiegania się o certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyznawany przez Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uprzednim zdaniu egzaminu oraz spełnieniu pozostałych warunków.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na studiapodyplomowe.ukw.edu.pl.


Pobierz:

 

 

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń