A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

Wyróżnienia Białej Wstążki

 

Do 25 listopada 2016 roku można zgłaszać kandydatów do „Wyróżnienia Białej Wstążki”. Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i propagowanie właściwych postaw wśród mężczyzn.

Organizatorami kampanii i konkursu są Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Zgłoszenia do konkursu może skierować każdy.

Wybrani kandydaci zostaną wyróżnieni Białą Wstążką za szczególną pomoc kobietom i reagowanie na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.

Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media

Przypominamy, że w dotychczasowej historii konkursu trzykrotnie wyróżniano kuratorów sądowych. W 2011 r. laureatem w kategorii Wymiar Sprawiedliwości był aktualny Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów p. Henryk Pawlaczyk, w 2013 r. Białą Wstążką wyróżniono kuratora społecznego p. Mirosława Sowińskiego, a w 2014 r. laureatem został kurator zawodowy p. Adam Witkowicz z Sądu Rejonowego w Zawierciu.

 

  • Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.
  • Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.

     

Źródło: http://kurator.info/2016/10/25/vii-edycja-konkursu-wyroznienie-bialej-wstazki/ 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń