A A Dla słabowidzących Mówiąca przeglądarka

XII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

MIĘDZY PSYCHOLOGIĄ, RELIGIĄ I SEKTĄ

          – CIEMNE STRONY PSYCHOLOGII

XII Toruńskie Sympozjum poświęcone Religiom i Alternatywnym Ruchom Religijnym

19 listopada 2020 r. (czwartek) 9.00-16.00

transmisja on-line: https://youtu.be/uugH4v9rfUs


Celem dorocznej (już 12 z kolei), organizowanej przez Pracownię Dokumentacji i Badań Alternatywnych Ruchów Religijnych i Parareligijnych ogólnopolskiej konferencji naukowej jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób niektóre kierunki (szkoły) współczesnej psychologii wpływają na religię (chrześcijaństwo). Podjęty więc zostanie namysł nad instrumentalizacją psychologii jako być może – naukowego „narzędzia” walki z chrześcijaństwem i Kościołem, następnie zaś egzemplifikacja takich modeli uprawiania psychologii, które z nauczaniem Kościoła i antropologią chrześcijańską dadzą się pogodzić.

 

Osobnym, godnym zastanowienia problemem, jest pytanie, czy niektóre modele psychologii w istocie rzeczy nie próbują religii (chrześcijaństwa) zastąpić, same stając się raczej ideologią, pewną formą nowej duchowości, czy namiastką religii, wykraczając poza granice nauki. Nie jest bowiem tajemnicą, że np. Carl G. Jung i jego podejście, łączą ze sobą teorie naukowe, elementy okultyzmu, szamanizmu i mistycyzmu religii Wschodu. Stąd – przynajmniej niektóre - ze szkół psychologicznych mają znamiona właściwe sektom i alternatywnym ruchom religijnym.

 

W tym kontekście warto też pytać o założenia (antropologiczne, filozoficzne, medyczne, teologiczne) coraz bardziej popularnych we współczesnym społeczeństwie psychoterapii (czy innych środków i form oddziaływania psychologii: nowoczesne metody komunikacji, formy wspomagania rozwoju, coaching itd.), oraz potencjalne ich skutki dla integralnego zdrowia (także w wymiarze duchowym) pacjentów.     

 

 

 

Organizatorzy:

 WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UMK W TORUNIU

 WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE                                                                       STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”      

 

PROGRAM SYMPOZJUM

 

 

Copyright © 2021 Niebieska Liniawykonanie: projektowanie stron Toruń