Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - logo

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego

56 659 13 99 56 621 25 20

17:00 - 21:00800 154 030

Materiały do pobrania

Zapraszamy do pobrania opracowań, broszur oraz informatorów dotyczących wybranych zagadnień prawnych, między innymi problemu przemocy w rodzinie, krzywdzenia dzieci, pomocy osobom straszym i niepełnosprawnym.

Dzięki dostępnym poniżej opracowaniom zdobędziecie Państwo wiedzę na temat tego, jak należy zachować się w przypadku zetknięcia się z przestępstwem, jakie prawa przysługują osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w tym ofiarom przemocy domowej.